ANSØG HER

Det skal være nemt at ansøge om støtte i Halbergs Familiefond.
Derfor kan du ganske enkelt klikke her, hvis du vil søge vores støtte:

SPØRGSMÅL & SVAR

Måske sidder du alligevel med nogle spørgsmål, som du gerne vil have svar på, inden du ansøger. Derfor har vi herunder samlet nogle ofte stillede spørgsmål og svar:

Hvordan søger man?
Vi modtager ansøgninger via ANSØG HER. Ansøgninger kan ikke indsendes pr. e-mail eller post mv.

Hvilke formål kan man søge Halbergs Familiefonds støtte til?
Vi yder bidrag til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål af enhver art på Sydfyn og Øerne. Det kan være sociale formål; f.eks. udsatte og sårbare børn, ældre og familier gennem foreninger. Vi støtter forenings- og fritidsliv som f.eks. spejdere, sports- og idrætsklubber, dans og maritime aktiviteter, kunst, kultur, musik, historie og museer, natur og miljø.

Hvad støtter Halbergs Familiefond ikke?
Vi støtter ikke projekter, der ikke er lokaliseret på Sydfyn og Øerne. Vi støtter ikke privatpersoner, politiske og religiøse foreninger. Vi støtter ikke aktiviteter, der allerede har fundet sted og heller ikke ordinær drift i firmaer, organisationer og foreninger. Endelig bidrager vi ikke med sponsorater.

Hvornår kan man søge?
Der gælder ingen ansøgningsfrister. Man kan søge hele året.

Kan man søge igen, hvis man tidligere har søgt uden at opnå støtte?
Ja, det kan man.

Skal man ansøge om et bestemt beløb?
Ja. Der er ingen øvre/nedre grænse for, hvor meget man kan søge om.

Skal der vedhæftes bilag til en ansøgning?
Ja, der skal vedhæftes følgende bilag, når man ansøger:

  • Motiveret ansøgning på max. 2 sider
  • Budget for projektet
  • Oversigt over foreningens bestyrelse, dens registrering i offentligt register, kontooplysninger, vedtægter og seneste regnskab

Kan man søge om støtte til flere projekter på samme tid?
Ja, men der skal søges særskilt til hvert projekt.

Hvordan får man svar på sin ansøgning?
Inden du endeligt indsender ansøgningen, kan du altid tilgå din kladde med tilføjelser og rettelser. Når du endelig har indsendt ansøgningen, får du automatisk svar herom. Du kan stadig finde din ansøgning, men du kan ikke rette i den.
Bestyrelsen i Halbergs Familiefond samles 4 gange årligt i marts, juni, september og december for at behandle indkomne ansøgninger. Efter endt behandling får du svar på din ansøgning, uanset om denne bliver imødekommet eller ej.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Se venligst kontaktsiden.

Tilbage til forsiden