Henrik Halberg, Mac Baren Tobacco, Svendborg.Erhvervsmagasinet. Erhverv

OM STIFTEREN

HENRIK HARALD HALBERG

HENRIK HARALD HALBERG blev født i Svendborg den 5. juni 1950 og var fjerde generation i den familieejede Halberg Koncern, som hans oldefar Harald Halberg grundlagde i Møllergade 20, Svendborg i 1887.

Henrik Halberg var søn af Vibeke og Jørgen Halberg og trådte sine barne- og ungdomssko i Svendborg, indtil han i 1970’erne rejste ud i verden for at begynde sin uddannelse i tobaksfaget. Rejserne tog ham til USA, Mexico og Brasilien, og da Henrik Halberg vendte hjem til Svendborg,
gik han ind i familievirksomheden, hvor han blandt andet fik ansvaret for at opbygge en afdeling i Schweiz. Siden var han med til at planlægge og opbygge fabrikken på Porthusvej i Svendborg,
da pladsen var blevet for trang i Hulgade.

Fabrikken åbnede i 1975, samme år som Henrik Halberg fandt sammen med Britta Schondel.
De to skabte siden deres fælles hjem på Tåsinge med udsigt til Svendborgsund og til det Svendborg, som Henrik Halberg holdt så meget af, og nød at vende hjem til fra sine utallige rejser i sin virksomheds tjeneste og privat.

Gennem årene var han og hans far afsted sammen for at udvælge de bedste råtobakker til produktionen af de verdenskendte Mac Baren Pibetobakker, som virksomheden stadig fremstiller i Svendborg. I 1985 tog Henrik Halberg over efter sin far og førte familievirksomheden videre til
den koncern med vidt forgrenede aktiviteter, den er i dag.

Henrik tænkte altid på virksomheden, dens medarbejdere og fortsatte udvikling. Han kunne lide at sætte ting i gang – han ville forandre for at bevare. Det gjaldt både hans virksomhed og hans by. Han engagerede sig i det lokale erhvervsliv samt i kunst- og kulturlivet. Det lå Henrik meget på sinde at være medvirkende til, at Svendborg til stadighed er en attraktiv by.

Således også efter hans pludselige bortgang kun 70 år gammel i hjemmet på Tåsinge den 3. januar 2021, hvor det var Henrik Harald Halbergs sidste vilje, at den almennyttige Halbergs Familiefond, som han havde stiftet i 2006, skulle aktiveres med det formål at yde bidrag til almen velgørende eller på anden måde almennyttige formål herunder kulturelle formål på Sydfyn og Øerne.

Tilbage til forsiden