Halbergs Familiefond er en almennyttig fond, hvis formål er at yde bidrag til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, herunder kulturelle formål på Sydfyn og Øerne.

Halbergs Familiefond blev stiftet i 2006 af Fabrikant Henrik Harald Halberg, som var født og opvokset i Svendborg. Henrik Halberg elskede sin by og dens omegn. Han kunne lide at sætte ting i gang, og det lå ham altid meget på sinde at være medvirkende til, at området til stadighed er attraktivt og et godt sted at leve og være for alle.

Halbergs Familiefond blev aktiv i 2022 efter Henrik Halbergs alt for tidlige bortgang året forinden. Sum til donationer er 5 mio. kr. årligt, og bestyrelsen ser frem til at bidrage positivt til, at lokalt forankrede projekter og formål får så gode muligheder for udvikling som muligt.

De har fået støtte

Om Stifteren

HENRIK HARALD HALBERG

Henrik Harald Halberg blev født i Svendborg den 5. juni 1950 og var fjerde generation i den familieejede Halberg Koncern, som hans oldefar Harald Halberg grundlagde i Møllergade 20, Svendborg i 1887.

Henrik Halberg kunne lide at sætte ting i gang – han ville forandre for at bevare. Det gjaldt både hans virksomhed og hans by. Han engagerede sig i det lokale erhvervsliv samt i kunst- og kulturlivet. Det lå Henrik meget på sinde at være medvirkende til, at Svendborg til stadighed er en attraktiv by.

Læs mere her

De har fået støtte

Støtteområder

FONDEN STØTTER

  • Almennyttige og almenvelgørende samt kulturelle formål af enhver art på Sydfyn og Øerne
  • Humanitære formål, f.eks. udsatte og sårbare børn, ældre og familier gennem foreninger
  • Forenings- og fritidsliv, f.eks. spejdere, sports- og idrætsklubber, dans og maritime aktiviteter
  • Kunst, kultur, musik, historie og museer

Læs mere her

Om Bestyrelsen

Halberg Familiefonds bestyrelse

BESTYRELSEN

Halbergs Familiefond ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, som dog altid skal være uafhængige, professionelle rådgivere.

Læs mere her

Til Ansøgere

Hvis du vil ansøge fonden

Det skal være nemt at ansøge om støtte i Halbergs Familiefond. Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder besvaret i vejledningen under Ansøg/FAQ, er du altid velkommen til at kontakte os.