Halbergs bestyrelse

BESTYRELSEN

FRA VENSTRE:

Birgitte Kirkegaard – formand
Britta Schondel – bestyrelsesmedlem
Peter Burkal Larsen – næstformand
Ann-Julie Halberg – bestyrelsesmedlem
Esben Hedegaard – bestyrelsesmedlem

OM BESTYRELSEN

Halbergs Familiefond ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, som dog altid skal være uafhængige, professionelle rådgivere. Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af ovenstående 5 medlemmer, hvoraf de to er nært beslægtede med Stifteren.

Bestyrelsen mødes 4 gange årligt for at tage stilling til de indkomne fondsansøgninger.

Tilbage til forsiden